RETURNING GUESTS LOG IN:  PASSWORD: 
FREE REGISTRATION LOSE YOUR PASSWORD?
Highlights    View All Artists    Calendar of Events    Promote an Event    Sample Dedications
  World Music Days Artists

Click Here to go Back to Alphabetical List


Luthier School of Music and Dance
Hometown: Barcelona, Spain
Web site: http://www.casaluthier.com/escola
View World Music Days Events for this Artist

Biography:
L'Escola d'Arts Musicals Luthier fou creada l'any 1979 al carrer València 246, 3r-1a. Posteriorment, l'any 1983 es traslladà al carrer Balmes 53, on té la seva seu actual.

Som un centre privat reconegut per la Generalitat de Catalunya el 13 de febrer del 1986. La resolució de la Direcció General d'Ordenació Educativa, del setze de juny de 1997 reconeix l'ensenyament musical cursat a l'Escola Luthier com a crèdits variables d'educació secundària obligatòria. Tot i que els ajuts oficials han estat pràcticament inexistents, l'escola ha dut a terme una important tasca educativa que aglutina tots els cicles possibles, des de la iniciació musical infantil fins als estudis de postgrau per als estudiants que han finalitzat el cicle superior.

L'escola roman oberta ininterrompudament des de les 10h. del matí fins a les 21h. de la nit, de dilluns a divendres. Hi ha un total de quaranta sis professors que desenvolupen una important tasca pedagògica; a molts d'ells els avala una notable carrera concertística. Tots els mestres col·laboren en la dinamització de les activitats que configuren la programació anual del curs, això és, audicions, concerts, cursos,colònies musicals d'estiu, conferències, entre d'altres activitats.

Des d'un primer moment l'escola s'ha volgut projectar dins un ensenyament musical de qualitat, tot articulant les eines necessàries per donar una especial atenció al gaudi musical.

Un objectiu principal ha estat el d'obrir l'escola al seu entorn. Pensem que és important que la música formi part de la nostra vida quotidiana i no quedi només reduïda a l'àmbit de l'estudi dins un espai tancat. Així, l'any 1980 vam col·laborar en la fundació del projecte Música a l'abast, la funció del qual és organitzar concerts i conferències gratuïtes en associacions de veïns del barri, centres docents i locals parroquials.

A més de participar en diverses audicions internes, alumnes de l'Escola Luthier actuen amb regularitat a Barcelona en residències de la 3ª edat, en el Festival de Guitarra de Barcelona, la Casa Elizalde, l'Auditori del SGAE, el Monestir de Pedralbes i Festes de Santa Eulàlia.

El Departament d'iniciació musical, per a nens i nenes de tres a set anys, fa servir els mètodes Suzuki, Orff i Willems, el contingut dels quals es fa servir com a font de suport en exercicis concrets que s'adapten a les noves reglamentacions que dicta la LOGSE en el grau elemental.

El 1982 l'escola inicià el primer cicle de cursos de Master-Classes, tot convidant professors i concertistes de prestigi internacional. L'Escola Luthier és considerada un centre pioner en aquest tipus d'activitats que considerem imprescindibles en la formació d'un músic. Aquests cursos gaudeixen de gran popularitat i prestigi, per aquesta raó són freqüentats per estudiants de música d'arreu de Catalunya, l'estat espanyol i de l'estranger.

El programa de postgrau es va iniciar l'any 1994 com a diploma privat de l'escola i des de l'any 2002 l'Escola Luthier ofereix, en conveni amb la Facultat de Psicologia, Ciènces de l'Educació i de l'Esport Blanquerna, el primer títol de postgrau en interpretació musical oficialment reconegut a Espanya, atorgat per la Universitat Ramón Llull en les especialitats de Guitarra, Piano, Violí, Viola, Violoncel, Contrabaix, Flauta travessera, Oboè, Clarinet, Saxo i Cant.

En aquests moments l'Escola té 400 alumnes, dels quals una tercera part està cursant grau superior o postgrau. A més l'Escola compta amb un equip de més de 40 professors, la majoria dels quals són titulats superiors per conservatoris nacionals o estrangers. És a dir, compta ja amb una experiència i un alumnat passat i present que l'avalen com a escola de prestigi dins del panorama musical del país.

L'Escola Luthier gaudeix de molt bon renom tant a l'estranger com aquí, és per això que una bona part dels alumnes de nivells avançats provenen de la resta de l'Estat i de diversos països del món. Fins l'actual curs 06-07 han estat representats els següents països: Alemanya, Anglaterra, Irlanda, Portugal, Dinamarca, Islàndia, Noruega, Argentina, Brasil, Colòmbia, Mèxic, Paraguay, Xile, Corea, els Estats Units, Japó, Israel i Itàlia.

L'any 1999 un trio de violoncels format per alumnes de l'escola va rebre el "Premi Finalista Música antiga i clàssica Jordi Savall" atorgat per la Generalitat de Catalunya.

Quasi tots els alumnes graduats del departament de postgrau han aconseguit premis en concursos internacionals i han guanyat oposicions en diversos conservatoris.

L'escola ha organitzat intercanvis d'alumnes i/o professors amb conservatoris a Girona, Sant Sebastià, Cuneo (Itàlia) i Falun (Suècia).Luthier School of Music and Dance
Bookmark and Share
 

 

© 2007-2017 DANIEL PEARL FOUNDATION | TERMS OF SERVICE | PRIVACY POLICY